Čo ponúkame

Poskytujeme offshore / nearshore vývoj pre vaše IT projekty. Pre každého klienta zostavíme špecializovaný tím odborníkov, ktorí spĺňajú špecifické potreby projektu. Každý tím je vzájomne funkčný a pokrýva všetky aspekty dizajnu a vývoja softvéru.

Pre naše projekty používame agilný prístup, ktorý sa zameriava na nepretržitú integráciu a rýchle dodávanie. Komunikácia a transparentnosť sú pre nás veľmi dôležité, starostlivo dohliadame na každý projekt a pravidelne komunikujeme o akomkoľvek pokuse či aktualizácii.

O nás

Danubesoft je dynamická a výkonná spoločnosť so zameraním na vývoj softvéru. Sídlo spoločnosti je v Bratislave ale služby poskytujeme po celom svete. Preto nie je pre nás problém hovoriť plynule anglicky, nemecky, španielsky a slovensky. Náš tím sa skladá z mimoriadne nadaných ľudí s rôznym kultúrnym zázemím, čo nám umožňuje premýšľať nad rámec a vždy nájsť dokonalé riešenia.

Staráme sa o našich zákazníkov, dozvedáme sa o ich potrebách v projektoch, pomáhame im nastaviť stratégiu vývoja a poskytujeme prvotriedne služby z hľadiska softvérových riešení na zákazku, ako aj outsourcingových tímov.  Sme taktiež hrdí na naše interné softvérové produkty, vytvorené špeciálne pre online zábavný priemysel, vrátane kompletnej hernej platformy.

Naše skúsenosti

null

Analýza a návrh

Gathering of requirements
Specification analysis
System architecture
Application design
Database design
Workflow analysis
Workflow design
null

Databázy

Relational DBs: Oracle DB, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQLite
SQL, PL/SQL (and dialects)
Java:
JPA, Hibernate, Spring Data, JDBC
NoSQL: MongoDB, Google Firebase
Django: Persistance & Models
null

Integrácie

RESTful and SOAP web services, RPC: JAXB, JAX-RS, JAX-WS and proprietary/Custom protocols; EJB; Spring Integration; PHP-SOAP, PHP-XML-RPC; Django-REST framework
Messaging: JMS (HornetQ, ActiveMQ)
Data level integration, DB connectors
Development of RESTful and SOAP web services
null

Middleware & Backend

Java: JEE (EJB, JPA, JMS, Servlets, JSP/JSF); Spring (Core, Data, MVC, Security, Integration); JBoss, Wildfly, Tomcat, Jetty
Node.js
PHP: X-AMP stacks, Nette, CakePHP, CodeIgniter, Drupal, WordPress, Joomla, Prestashop, Magento, MODx
Python, Django
null

Vývoj webových a mobilných aplikácií

HTML4, HTML5, XHTML
Bootstrap
Responsive Web
Javascript: AngularJS (v1,v2), BackboneJS, ReactJS, JQuery
CSS: CSS2, CSS3, Less, Sass
Mobile: Cordova/Ionic
null

UI / UX

Responsive web design
Analýza a integrácia UX
Wireframing
Story boards
Prototyping
null

DevOps, Tooling & Scripting

Version control systems (GIT, SVN, CVS)
Build tools (Maven, Ant, Gulp, Grunt)
Continuous Integration tools (Bamboo, Jenkins)
Provisioning (Vagrant, Chef)
Linux shell scripts
Administrácia Linux serverov
Set-up a konfigurácia servisov
Monitoring
Virtualizácia
null

Quality Assurance

Unit testing (JUnit, PHPUnit, KarmaJS)
Functional testing (Selenium, SOAP UI)
Stress a load testing (JMeter)
Session-based a user acceptance testing
null

Reporting

SQL, PL/SQL reporting
Jasper Reports
null

Certifikácie

Certified Scrum Product Owner (CSPO)
Certified ScrumMaster (CSM)
Oracle Certified Expert, Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer
Oracle Certified Professional, MySQL 5 Developer
Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
Sun Certified Java Programme